Symulatory położnicze i pediatryczne

Pożegnaj starą, zawodną technologię plastikowych manekinów. Odkryj, jak wygląda prawdziwa symulacja.

Symulatory położniczo- pediatryczne są w pełni funkcjonalne. Charakteryzują się niezwykle dokładną anatomią, realistyczną krwią i płynami.

Zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wysoki poziom adrenaliny w rzeczywistych doświadczeniach.

Wszystko czego potrzebujesz. Nic, czego byś nie zrobił!

RealMom 2.0 to najnowsza generacja najbardziej realistycznego na świecie symulatora porodu. Wyposażona w mnóstwo nowych funkcji i ulepszoną wydajność, dzięki którym trening z RealMom jest maksymalnie zbliżony do doświadczenia klinicznego z prawdziwym pacjentem na sali porodowej. 


RealMom to jedyny symulator porodu, który zawiera tkanki miękkie i skórę identyczne z naturalnymi, naturalny aktywny kanał rodny z automatycznym rozszerzaniem i stacją płodu oraz dokładną anatomię wewnętrzną.

Kluczowe funkcje (tylko wybrane):

  • Udoskonalone tkanki miękkie i skóra na bazie silikonu zapewniają niesamowity realizm.
  • Kanał rodny zapewnia nieograniczone, niezwykle realistyczne porody. Obejmuje symulowaną krew i płyn owodniowy.
  • Pełny zakres porodów obejmujący ułożenie pośladkowei, dystocję barkową, wypadanie pępowiny i wspomaganie próżniowe.
  • Połącz RealMom i Vital Bridge, aby zapewnić zaawansowane i w pełni zintegrowane monitorowanie pacjenta matki/płodu.
  • Zawiera w pełni realistyczną macicę, łożysko i pępowinę.
  • Zapewnia poród normalny, poród miednicowy, dystocję barkową, wypadanie pępowiny, przednie i poprzecznie ułożone łożysko, poród złożony oraz poród wspomagany za pomocą kleszczyków lub urządzeń podciśnieniowych.
  • Realistyczna kontrola krwotoku poporodowego z odpowiednią kontrolą przepływu i możliwością skutecznego zatrzymania krwotoku.
  • Instruktor kontroluje rozwarcie i postęp porodu. Obraz fizjologiczny i kontrola częstości akcji serca matki i płodu, tonów i skurczów serca płodu, tętna, ciśnienia krwi i SPO2. Obsługuje iOS, Android i przeglądarki komputerowe.