Symulator średniej wierności

Symulatory średniej wierności oferują ten sam realistyczny wygląd i wrażenia, jak nasze systemy wysokiej wierności. Jedyną różnicą jest ograniczona animatronika. Systemy jest idealny dla organizacji które szukają lepszych wrażeń wizualnych i dotykowych połączonych z odpornością.

Nasza elastyczna, modułowa platforma umożliwia wykorzystanie symulatorów górnej i dolnej części ciała połączone w dowolnej konfiguracji, aby zapewnić optymalne rozwiązanie treningowe.

Metoda Mix & Match pozwala użytkownikowi dowolnie łączyć wybraną dolną i górną cześć ciała, co umożliwia wybór tylko wymaganych funkcji symulatora.

Symulator kliniczny górnej części ciała - resuscytacja
CRU-R

Zapewnia realistyczne możliwości szkoleniowe w zakresie leczenia obrażeń urazowych w obrębie górnej części ciała oraz oferuje zaawansowane funkcje kliniczne związane z resuscytacją.

Symulator CRU-R jest niezwykle skutecznym, wielofunkcyjnym narzędziem szkoleniowym, które idealnie nadaje się do szkoleń w zakresie opieki przedłużonej, opieki na oddziale ratunkowym oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ACLS/ALS). Pozwala kursantom wykonywać szeroki zakres kluczowych czynności ratujących życie. CRU-R nadaje się do użytku zarówno w warunkach klinicznych, jak i w trudnych warunkach terenowych. 

Kluczowe funkcje

 • Elastyczna szczęka z wewnętrznymi punktami orientacyjnymi do intubacji dotchawiczej
 • Rozdęcie żołądka wynikające z nieprawidłowo wykonanej procedury
 • RKO z czujnikami do pomiaru głębokości i częstości uciśnięć
 • Tony serca, oddech i skoordynowane dźwięki oddechowe w 4 kwadrantach
 • Linia centralna (podobojczykowa) ze światłem, kompatybilnością z ultradźwiękami i czujnikami do monitorowania położenia
 • Jama ustna, zawierająca język oraz zęby- umożliwia intubację dotchawiczą (współpracuje w workiem samorozprężalnym)
 • Czujnik zębów do wykrywania nadmiernego kontaktu podczas intubacji z wyjmowaną sekcją zębów do treningu oczyszczania dróg oddechowych
 • Symulowana konikotomia z krtanią i wymiennymi zatyczkami skórnymi
 • Wybierana przez użytkownika niedrożność dróg oddechowych w nosie lub gardle jako wskazówka do procedury chirurgicznego udrożnienia
 • Obustronne miejsce do infuzji doszpikowej oraz domięśniowej na kości ramiennej/mięsień naramienny
 • Realistyczne oczy które reagują na światło lub mogą być zdalnie ustawione -normalne, rozszerzone lub szpiczaste źrenice/nie reagując
 • Odczyt ciśnienia krwi przez osłuchiwanie lub badanie dotykowe z tętnem na ramieniu
 • Obustronne miejsca do drenażu klatki piersiowej z wymiennymi, zatyczkami skórnymi wielokrotnego użytku
 • Dostęp IV na ramieniu z wypływem i możliwością płukania
 • Możliwość obustronnej dekompresji igłowej klatki piersiowej przy użyciu igły 14G - z odpowiedzią oddechową
 • System audio z dwukierunkową komunikacją umożliwia instruktorowi mówienie i słuchanie przy użyciu symulatora
 • Skóra i komponenty wykonane z materiału łatwego do czyszczenia

Symulator medyczny Airway Plus Lifecast
APL-PB

Symulator medyczny Airway Plus Lifecast - tętno i oddech został opracowany specjalnie z myślą o leczeniu obrażeń urazowych górnej części ciała. Posiada funkcje takie jak tętno czy oddech oraz dostarcza informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, zapewniając wyjątkowo realistyczne wrażenia szkoleniowe dla ratowników medycznych i służb udzielających pierwszej pomocy.

Kluczowe funkcje

 • Elastyczna szczęka z wewnętrznymi punktami orientacyjnymi do intubacji dotchawicze
 • Jama ustna, zawierająca język oraz zęby- umożliwia intubację dotchawiczą (współpracuje w workiem samorozprężalnym)
 • Możliwość obustronnej dekompresji igłowej klatki piersiowej przy użyciu igły 14G - z odpowiedzią oddechową
 • Dostęp IV / IO
 • Obustronne miejsca do drenażu klatki piersiowej z wymiennymi, zatyczkami skórnymi wielokrotnego użytku
 • Realistyczne oczy które reagują na światło lub mogą być zdalnie ustawione -normalne, rozszerzone lub szpiczaste źrenice/nie reagując
 • Obustronne miejsce do infuzji doszpikowej oraz domięśniowej na kości ramiennej/mięsień naramienny
 • Wybierana przez użytkownika niedrożność dróg oddechowych w nosie lub gardle jako wskazówka do procedury chirurgicznego udrożnienia
 • Chirurgiczne drogi oddechowe
 • Tony serca, oddech i skoordynowane dźwięki oddechowe w 4 kwadrantach
 • Tętno- tętnica szyjna i promieniowa
 • System audio z dwukierunkową komunikacją umożliwia instruktorowi mówienie i słuchanie przy użyciu symulatora

Symulator ratownictwa medycznego - górna część ciała
(EMITT-ASU)

EMITT należy do kolekcji symulatorów medycznych o średnim stopniu wierności, które zostały stworzone w celu spełnienia wymagań szkoleniowych dla służb udzielających pierwszej pomocy. EMITT-ASU to ekonomiczny, niewymagający zasilania trenażer zaprojektowany do użytku z symulatorem dolnej części ciała z serii EMITT lub innym symulatorem TacMed Simulation 

Obejmuje kluczowe elementy szkoleniowe, takie jak rana postrzałowa klatki piersiowej z odmą opłucnową (z pieniącą się krew), możliwość dekompresji klatki piersiowej, wzmocnione silikonowe ramiona z pełnym zakresem ruchów oraz regulowane oczy. 

Kluczowe funkcje

 • Oczy symulatora mogą być ręcznie rotowane, aby uzyskać normalne, rozszerzone lub szpiczaste źrenice
 • Jama ustna, zawierająca język oraz zęby, umożliwia intubację dotchawiczą
 • Możliwość użycia rurki nosowo-gardłowej
 • Możliwość obustronnej dekompresji igłowej klatki piersiowej
 • Symulowana rana klatki piersiowej z opcją bąbelkowania
 • Symulowana rana postrzałowa wylotowa
 • Wzmocnione silikonowe ramiona z pełnym zakresem ruchomości
 • Specjalnie opracowana tkanka syntetyczna o niezrównanym realizmie
 • Trwałość zapewniająca bodźce wizualne i dotykowe

Symulator kliniczny - dolnej części ciała
CRL

Symulator CRL to wytrzymały, bezprzewodowy, zdalnie sterowany trenażer medyczny o wysokim realizmie i trwałości. Zapewnia niezwykle autentyczną symulację urazów na potrzeby szkoleń obejmujących różne etapy opieki, w tym etap pierwszej pomocy, opieki specjalistycznej i przedłużonej opieki. Symulator CRL rozszerza zaawansowane możliwości trenażera amputacji urazowych (MATT"') oraz trenażera (HEMO). Obejmuje pełną lewą nogę z krwawiącą raną w pachwinie do ćwiczeń w zakładaniu opatrunku hemostatycznego, funkcję cewnikowania oraz urazową amputację prawej nogi. 

Kluczowe funkcje

 • Pełna lewa noga z raną hemostatyczną w fałdzie pachwinowym wymagającym wypełnienia gazą i przyłożenia mierzalnego nacisku
 • Amputacja prawej nogi z krwotokiem z tętnicy podkolanowej z realistycznym miejscem założenia opaski uciskowej
 • Reaguje na ucisk bezpośredni- natychmiastowe tamowanie krwotoku
 • Zaawansowana technologia czujników zapewnia trenerom/studentom natychmiastową informację zwrotną o zastosowanym ucisku, czasie zatamowania krwawienia i objętości utraconej krwi
 • Realistyczny ruch nogi, zdalnie sterowany za pomocą praktycznej i trwałej technologii animatroniki efektów specjalnych
 • Cewnikowanie z symulowanym wypływem moczu
 • Kość piszczelowa (zatyczka kostna) infuzyjny trener śródkostny (I/O)
 • Obustronne miejsca wstrzyknięcia domięśniowego (skóra/mięsień zatyczka) na udzie
 • Trzeszczenie sygnalizujące uraz miednicy
 • Oderwanie moszny z opcjonalnym wymiennym priapizmem
 • Opcjonalna zmiażdżona nie krwawiąca lewa noga, noga poparzona lub zdrowa

Symulator HEMO- dolnej części ciała
HEMO-1

Symulator HEMO to wytrzymały, bezprzewodowy, zdalnie sterowany trenażer medyczny, który zapewnia niezwykle autentyczną symulację urazów dolnej części ciała. Nowoczesna technologia czujników dostarcza informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność zgadywania podczas symulacji.

Symulator HEMO obejmuje pełną lewą nogę z krwawiącą raną w pachwinie do ćwiczeń w zakładaniu opatrunku hemostatycznego, krwawienie żylne w obrębie podudzia oraz urazową amputację prawej nogi, która wymaga założenia opaski uciskowej. Ratownicy medyczni i przedstawiciele służb udzielających pierwszej pomocy uczą się również, jak zaaopatrzyć złamanie kości piszczelowej lub strzałkowej z otwartymi ranami szarpanymi o nieregularnych brzegach spowodowanymi wybuchem

Kluczowe funkcje

 • Pełna lewa noga z raną hemostatyczną w fałdzie pachwinowym wymagającym wypełnienia gazą i przyłożenia mierzalnego nacisku
 • Zaawansowana technologia czujników zapewnia trenerom/studentom natychmiastową informację zwrotną o zastosowanym ucisku, czasie zatamowania krwawienia i objętości utraconej krwi
 • Masywny krwotok z amputacji wymagający prawidłowego, dokładnego umieszczenia opaski zaciskowej/stazy taktycznej
 • Reaguje na bezpośredni ucisk na tętnice udową w celu natychmiastowego opanowania krwotoku
 • Realistyczny ruch nogi, zdalnie sterowany za pomocą praktycznej i trwałej technologii animatroniki efektów specjalnych
 • Specjalnie opracowana tkanka syntetyczna o niezrównany realizmie i trwałości zapewniająca bodźce wizualne i dotykowe
 • Zdejmowana kość kolana na nodze po amputacji jest kompatybilna z opcjonalną protezą nogi (PLC)
 • Może być używany z ludzkimi aktorami
 • Trzeszczenie sygnalizujące uraz miednicy
 • Opcjonalne krwawiące ramię po amputacji, opcjonalnie nieuszkodzona lewa noga, oparzenia nogi i priapizm
 • Wododporny
 • Skóra i komponenty wykonane z materiału łatwego do czyszczenia

Symulator amputacji- dolnej części ciała
MATT

Symulator obustronnej amputacji urazowej (MATT'") to wytrzymały, bezprzewodowy, zdalnie sterowany trenażer medyczny zapewniający realistyczne symulacje urazów dolnej części ciała często powodowanych przez urządzenia wybuchowe typu IED i inne.

Opracowany wspólnie z U.S. Army Research Laboratory Simulation and Training Technology Center (ARL-STTC), symulator MATT"' wykorzystuje najnowocześniejsze materiały i technologie do tworzenia efektów specjalnych, dzięki czemu zapewnia niewiarygodnie realistyczne wrażenia wizualne i dotykowe oraz autentyczną odpowiedź na leczenie. Nowoczesna technologia czujników dostarcza informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. 

Kluczowe funkcje

 • Obustronna amputacja z wieloma dopasowanymi punktami do założenia opaski. Dokładna symulacja tętna i krwotoku
 • Amputacje wymagają odpowiedniej aplikacji opaski lub bezpośredniego ucisku, aby zatamować krwawienie
 • Realistyczny ruch nogi, zdalnie sterowany za pomocą praktycznej i trwałej technologii animatroniki efektów specjalnych
 • Specjalnie opracowana tkanka syntetyczna o niezrównany realizmie i trwałości zapewniająca bodźce wizualne i dotykowe
 • Zaawansowana technologia czujników zapewnia trenerom/studentom natychmiastową informację zwrotną o zastosowanym ucisku, czasie zatamowania krwawienia i objętości utraconej krwi
 • Może być używany z ludzkimi aktorami
 • Skóra i komponenty wykonane z materiału łatwego do czyszczenia
 • Opcjonalnie (wymienny) priapizm

Symulator Ratownictwa Medycznego- dolna część ciała
EMITT- ASL

EMITT ASL oferuje zaawansowane funkcje i możliwości szkoleniowe dla funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, ratowników medycznych oraz innych służb udzielających pierwszej pomocy. Obejmuje ranę w dole pachwinowym do zaopatrzenia metodą pakowania przy użyciu opatrunku hemostatycznego oraz ranę uda z krwawieniem tętniczym.

Zbudowany z wytrzymałego rdzenia uretanowego i realistycznej, trwałej skóry syntetycznej.  Symulator dolnej części ciała jest niezwykle skutecznym, wielofunkcyjnym narzędziem szkoleniowym, które pozwala kursantom ćwiczyć wykonywanie kluczowych czynności ratujących życie. 

Kluczowe funkcje:

 • Rana w okolicy biodra lewego dająca możliwość pakowania rany z pomiarem ciśnienia generowanego ucisku
 • Rana w okolicy uda prawego z możliwością aktywnego krwotoku oraz aplikacji opaski uciskowej
 • Możliwość pakowania rany z pomiarem ciśnienia generowanego ucisku
 • Zaawansowana technologia czujników zapewnia trenerom/studentom natychmiastową informację zwrotną o zastosowanym ucisku, czasie zatamowania krwawienia i objętości utraconej krwi
 • Skóra wykonana z pełnym odtworzeniem realizmu sylwetki ludzkiej
 • Wodoodporny
 • Skóra i pozostałe komponenty wykonane z materiału łatwego do czyszczenia

Umów się na prezentacje symulatora symulacje@paramedyk.pl